Telefonnummern der Klöster

M. Zografou Tel.: +302377-023247
M. Konstamonitou Tel.: +302377-023228
M. Dochiariou Tel.: +302377-023245
M. Xenofondos Tel.: +302377-023633
Fax: +302377-023631
M. Ag. Pandeleimonos Tel.: +302377-023252
M. Xiropotamou Tel.: +302377-023251
Fax: +302377-023733
M. Simonos Petras Tel.: +302377-023254
Fax: +302377-023707
M. Osiou Grigoriou Tel.: +302377-023668
Fax: +302377-023671
M. Ag. Dionisiou Tel.: +302377-023687
Fax: +302377-023686
M. Ag. Pavlou Tel.: +302377-023741
Fax: +302377-023355
M. Hiliandariou Tel.: +302377-023797
Fax: +302377-023108
M. Esfigmenou Tel.: +302377-023796
M. Vatopediou Tel.: +302377-041488
Fax: +302377-041462
M. Pandokratoros Tel.: +302377-023880
Fax: +302377-023685
M. Stavronikita Tel.: +302377-023255
M. Iviron Tel.: +302377-023643
Fax: +302377-023248
M. Filotheou Tel.: +302377-023256
Fax: +302377-023674
M. Karakalou Tel.: +302377-023225
Fax: +302377-023746
M. Megistis Lavras Tel.: +302377-023754
Fax: +302377-023762
M. Koutloumousiou Tel.: +302377-023226
Fax: +302377-023731

Telefonnummern der Klöster

Ouranoupoli Hotels

Hotel Makedonia

Hotel Makedonia

Hotel Princess

Hotel Princess

Ouranoupoli Restaurants

Kritikos Gallery & Restaurants

Kritikos Restaurant