Καρυές τηλέφωνα

ΕΛ.ΤΑ. ΤΗΛ.:2377-023214
Ο.Τ.Ε. ΤΗΛ.:2377-023799
ΤΗΛ.:2377-023399

Ουρανούπολη Ξενοδοχεία

Ξενοδοχείο Μακεδονία

Hotel Makedonia

Hotel Princess

Hotel Princess

Ουρανούπολη εστιατόρια

Kritikos Gallery & Restaurants

Kritikos Restaurant